Brug Motivation

KURSUS I STRATEGISKMOTIVATION®

Udryd uengagementet

 

Dine medarbejderes opfattelse af din ledelse, har afgørende betydning for deres engagement i jobbet.

Dine medarbejders engagementet har betydning for deres lyst til at samarbejde og udføre deres opgaver.

 

Nyt kursus for ledere: Lær at motivere medarbejdernes engagement

 

  • Lær den praktiske motivationsmodel til alle ledelsesniveauer.

 

  • Kurset tager afsæt i lederens erfaring og aktuelle behov.

 

  • Kurset fokuserer på engagementet i hele medarbejdergruppen.

 

  • Lær også den langsigtede plan for motivation og engagement.

 

  • Kurset er effektivt og gør det motiverende, at lede hele gruppen.

Har du disse ambitioner som leder?

Men frygter du dette?

Dine medarbejdere lykkes med deres opgaver.

De oplever, at alle kolleger er fuldt engagerede i hovedopgaven.

De oplever, at konflikterne er få og de er nemme at løse.

De oplever, at alle er stolte over afdelingens omdømme.

De oplever, at alle har tillid til hinanden og til dig som deres leder.

 

 

Dine medarbejdere tør ikke tale højt om problemer.

De oplever, at kollegerne modarbejder hinanden.

De hører, at du bliver betragtet som en dårlig leder.

De ser, at kollegerne er ligeglade, imens de udfører deres opgaver.

De oplever at samarbejdet ikke fungerer, som det kunne.

 

 

MOVING YOU MOTIVATION - Frydenlundsvej 30, DK 2950 Vedbæk, Denmark

Mail@movingyou.dk - T: +45 28 55 95 79 - Webshop JOBogIDE.dk